Hårdvara - Lagring Intern & Extern - CD & DVD & Blu-Ray - Optiska enheter - Externa optiska enheter